Vrij Spelen Jeugd Protocol

Er mag weer vrij worden getennist door de jeugd t/m 18 jaar.
Maar: alleen volgens de volgende regels!

Belangrijk: als je wilt tennissen, meld je je aan bij Rick Bos.

Uiterlijk 24 uur van tevoren.

Kinderen t/m 12 jaar
kunnen vrijspelen op de volgende tijdstippen:

 • Dinsdag en donderdag van 15.00-15.50
 • Zaterdag van 11.00-11.50
 • MAXIMAAL 4 kinderen per baan.

Kinderen tussen 13 en 18 jaar
kunnen tennissen op de volgende tijdstippen:

 • Dinsdag en donderdag van 16.00-16.50
 • Zaterdag van 12.00-12.50
 • MAXIMAAL 2 kinderen per baan.

Ouders mogen hun (jonge) kinderen alleen vrij laten tennissen als deze kinderen dit zelfstandig kunnen, zowel praktisch als emotioneel.

De jeugdcommissie ziet toe op het naleven van de Corona-maatregelen maar neemt niet de rol van vervangende ouder, trainer of coach op zich. 

De jeugdcommissie is aanwezig bij het vrij spelen door de jeugd  en ziet toe op het naleven van de Corona maatregelen.

 • Het tennissen moet 10 minuten voor het einde van het uur worden beëindigd zodat er voldoende tijd is om te wisselen en de verschillende leeftijdsgroepen strikt gescheiden blijven.
 • Je houdt je aan de regels uit protocol. Dit protocol vind je onderaan deze mail.
 • Je maakt geen gebruik maken van scoreborden
 • Je neemt je eigen ballen mee
 • De toezichthouder van de jeugdcommissie zorgt er na afloop voor dat het hek van het verenigingsterrein wordt gesloten zodat niemand het terrein meer kan betreden.
 • Neem geen vrienden mee naar je training.
 • Denk aan hygiëne: ga zoveel mogelijk thuis naar de WC, drink niet uit elkaars bidon.

Op de aangegeven tijdstippen is in principe altijd iemand van de jeugdcommissie beschikbaar als toezichthouder. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden niet zo zijn, dan kan er niet getennist worden.

Jeugd Overzicht