Vrij Spelen Jeugd Protocol

Er mag weer vrij worden getennist door de jeugd t/m 18 jaar.
Maar: alleen volgens de volgende regels!

Belangrijk: als je wilt tennissen, meld je je aan bij Rick Bos.

Uiterlijk 24 uur van tevoren.

Lees meer