Vrijwilligersbijdrage TVO

TVO is een club waar veel vrijwilligers actief zijn. Dit geeft een grote betrokkenheid en veel gezelligheid waar we trots op zijn. Voor het verdelen van alle werkzaamheden rekent de vereniging op een vrijwilligersbijdrage van al haar senior leden (vanaf 18 jaar). 

De vrijwilligersbijdrage kan gedurende een kalenderjaar gegeven worden door middel van het draaien van bardiensten, deelname aan een van de vele commissies of werkzaamheden met betrekking tot bijvoorbeeld evenementen, de inkoop, de administratie en reparaties.

Wanneer alle senior leden twee keer per jaar een taak op zich nemen of een structurele bijdrage leveren of werkzaamheden oppakken, kan de vereniging alles draaiende houden. Voor de vrijwilligersinzet werkt TVO met een digitale dienstenplanner met een overzicht van de vrijwilligerstaken en commissies. In de dienstenplanner kan elk lid zichzelf inplannen voor een (bar)dienst en wordt deze direct op naam geregistreerd, nadat de dienst is volbracht.
Voor vrijwilligers die regelmatig werkzaamheden doen voor de vereniging of in een commissie actief zijn, worden deze werkzaamheden als vrijwilligersbijdrage geregistreerd.

Afkoop vrijwilligersbijdrage

Een vrijwilligersbijdrage kan worden afgekocht voor € 40,- per dienst. Deze afkoop van de inzet als vrijwilliger kan voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar direct worden voldaan, of wordt achteraf in rekening gebracht wanneer het aan het einde van het lopende lidmaatschapsjaar niet is gelukt om een of twee diensten te doen. Voor leden die zich op een andere manier inzetten als vrijwilliger voor TVO (bijv. in commissies of met structurele werkzaamheden) wordt deze bijdrage ook als vrijwilligersinzet gezien waardoor het afkopen van diensten dan komt te vervallen.