Privefeest in het clubhuis?

Ben je lid van TV Ommoord en wil je het clubhuis een keer huren om een privéfeest te geven? Dat kan!

Als je het clubhuis huurt, mogen leden van TVO nog wel op de banen spelen die jij niet gehuurd hebt. Zij mogen ook een drankje bestellen aan de bar. Maar verder staat het clubhuis tot jouw beschikking.

Aan het huren zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Alleen leden van TVO kunnen het clubhuis huren. Zij ondertekenen een huurcontract en accepteren daarmee de aansprakelijkheid voor het clubhuis en het terrein. 
 • Verhuur kan alleen op zaterdag- of zondagavond vanaf 17.00 uur tot uiterlijk 01.00 uur. 
 • De kosten voor verhuur bedragen € 100,- . De helft daarvan komt ten goede aan de twee bardienstleden die de bar bemannen, de andere helft komt ten goede aan de vereniging.
 • De bar moet worden bemand door TVO-leden met bardienstervaring. Jij zorgt zelf voor de bemanning, die moet worden goedgekeurd door de functionaris Privé Feesten. 
 • Bij het clubhuis kunnen maximaal 3 tennisbanen gehuurd worden, tegen een vergoeding van € 25,- per baan. 
 • Consumpties worden bij voorkeur afgenomen van TVO en ter plekke betaald. Eigen frituur- en BBQ consumpties mogen worden meegebracht. Voor een BBQ moet eigen apparatuur meegebracht worden. 
 • Alle regels die normaal op het park gelden, gelden ook tijdens huur van het clubhuis.
 • Alle kosten worden ter plekke met pin voldaan bij de leden van het barserviceteam, direct na afloop van het feest. 
 • Aanvraag gebeurt door invulling van onderstaand formulier en ondertekening en opsturen van de overeenkomst. 
 • Aanvraag is pas volledig als:
  • Datum is goedgekeurd;
  • Overeenkomst is getekend en in bezit van functionaris Privé Feesten;
  • Datum in agenda is gereserveerd.

 

Om huur van het clubhuis aan te vragen kun je onderstaand formulier invullen. Tip:

 • check eerst even of het clubhuis nog vrij is in de agenda
 • regel ook vast twee leden van het barserviceteam, want die moet je nu al opgeven!
 • vergeet niet, nadat je het formulier hebt ingevuld, ook de overeenkomst te downloaden, tekenen en op te sturen naar privefeesten@tvommoord.nl

 

_____________________________________________________________________________

AANVRAGER:
Voornaam
*
Achternaam
*
Jouw e-mailadres
*

Lid van TVO, verzoekt hierbij te huren ten behoeve van een privéfeest:

1. Het clubhuis en het hoofdterras (€ 100,-)
met eventuele extra banen:
 + baan 1 (+ € 25,-)
 + baan 1 en 2 (+ € 50,-)
 + baan 1, 2 en 3 (+ € 75,-)

2: Gewenste datum voor het privéfeest: (heb je de agenda even gecheckt?)
*

3: Welke bardienstleden heb je geregeld?
*
*

4: Hoeveel gasten verwacht je?
Volwassenen: *
Kinderen: *

5: Welke consumpties neem je af van TVO?
 Alleen drank (fris, koffie/thee, bier, wijn, af te nemen van TVO)
 Drank én eten, nl.:
 frites
 bitterballen/snacks
 ijsjes
 overig, nl:
(alleen invullen wat van TVO wordt afgenomen)

6: Welke consumpties neem je zelf mee?
 frituurconsumpties (die NIET voorkomen op de TVO-consumptielijst)
 BBQ en overig (eigen apparatuur meenemen)

7: Welke consumpties wil je graag via TVO bestellen? (uiterlijk een week van te voren)

8: Overige opmerkingen:

BELANGRIJK!
* Aanvrager verklaart zich op de hoogte te stellen van alle tijdens het privéfeest geldige corona-maatregelen en zich daaraan te houden


LET OP! 
Vergeet niet OOK onderstaand document te downloaden, ondertekenen, scannen/fotograferen en in te sturen naar: privefeesten@tvommoord.nl !

 _____________________________________________________________________________

Downloads: