Update vrijwilligersdiensten & controle bij bardiensten

De afgelopen jaren hebben we een enorme digitaliserings-slag gemaakt en vanaf dit jaar sturen wij er ook actief op dat ieder volwassen lid (18 t/m 70 jaar) tenminste twee vrijwillige diensten doet die een bijdrage geven aan onze club. De bijdrage die je wilt leveren kan van alles zijn (onderhoud, flyeren, commissies, etc.); echter veel leden kiezen voor de bardienst. Hierbij de laatste informatie omtrent de diensten en de controles.

Controle: Verplicht IVA

Het is goed om te zien dat veel leden, ook die pas kort lid zijn, hun IVA-certificaat gehaald hebben en een bar- of andere vrijwilligersdienst hebben gedraaid. In de afgelopen tijd is er een aantal keer controle geweest bij onze tennisvereniging. Degene die achter de bar stond, werd gevraagd aan te tonen dat hij een IVA-certificaat bezit en hij moest zich identificeren. Bij beide controles kon niet aan deze voorwaarden worden voldaan.


Daarnaast bleek onze exploitatievergunning verlopen te zijn. Dit was een samenloop van omstandigheden waarbij deze blijkbaar eerst ‘stilzwijgend’ is verlengd tijdens corona en daarna is er ook geen melding geweest vanuit de gemeente. Het bestuur is nu in overleg met de gemeente Rotterdam om alle vergunningen goed in beeld te hebben en ook op welk moment deze vervallen. Door de combinatie van deze twee situaties (niet voldoen bij controles en de vergunning die verlopen was) moest op last van de gemeente het clubhuis tijdelijk dicht.
Vanuit het bestuur is toen uitgebreid overleg met de gemeente Rotterdam geweest en mocht gelukkig het clubhuis weer open, mits we aan een aantal zaken zouden voldoen. Deze staan hieronder:

IVA-certificaat behalen 10 of 20 juni

Vanuit het bestuur daarom het verzoek om zo snel mogelijk het IVA-certificaat te behalen als je dat nog niet gedaan hebt. Dit geldt ook voor degenen die alleen op jeugdevenementen achter de bar staan. We hebben daarom samen met de dienstencommissie nog twee momenten gepland waarop we gezamenlijk het certificaat kunnen behalen, te weten 10 en 20 juni. Schrijf je snel in via de Clubapp!

Certificaat en ID tonen

Als je een bardienst hebt, moet je dus je eigen certificaat kunnen tonen. Dit heb je waarschijnlijk zelf ergens in je mailbox, maar je vindt het ook in de ClubApp onder ‘documenten’ (gesorteerd op achternaam). Van veel (oudere) leden is ook een uitdraai te vinden in de map (Alcohol op de club) die in het kastje boven de computer ligt.

Behalve je certificaat moet je ook je ID kunnen tonen. Identificatieplicht is er natuurlijk voor iedereen boven de 13, dus dat zou eigenlijk geen probleem mogen zijn.

Wat te doen bij controle?

Komt er controle? Dan is er een document beschikbaar met wat je moet doen. Het staat in de ClubApp bij ‘Documenten vrijwilligersdiensten’ en op de website onder ‘Diensteninformatie/Veelgestelde vragen’.
Na afloop informeer je altijd het bestuur en/of de dienstencommissie.

QR-codes

Alle benodigde documenten zijn dus te vinden in de Club-app, maar wij kunnen ons voorstellen dat het voor onze leden soms zo veel informatie is, dat het lastig te overzien is. Daarom onderzoeken we of we QR-codes op kunnen hangen, zowel bij de apparatuur (met een verwijzing hoe dat werkt) maar ook een algemene: ‘wat te doen bij controle?’.

Dank voor alle inzet!

Als bestuur zijn wij zelf ook maar vrijwilligers die zich inspannen voor de club en gelukkig zijn er heel veel leden actief die onze vereniging een warm hart toedragen en zich inzetten. Het verplicht moeten sluiten van het clubhuis zorgde wel even voor wat extra stress, dus daarom wil ik met name Mirek en Lonnie (als bestuurslid) specifiek benoemen hoe snel zij dit hebben kunnen corrigeren met de gemeente en daarnaast Gaby en Renske die echt heel veel tijd stoppen in het goed op de rit krijgen van alle verplichtingen die horen bij een bardienst.


Namens het bestuur van TV Ommoord,

Corné Bok

Nieuws Overzicht