Aanpassingen reserveringssysteem

Een bericht van het bestuur omtrent enkele veranderingen in het reserveringssysteem...

Beste leden, 

In navolging van de berichtgeving afgelopen week, waarin we gemeld hebben dat het dubbelen weer is toegestaan voor alle leeftijden, willen we graag nog wat verdere informatie geven m.b.t. het gebruik van en reserveren middels de ClupApp.

In onze laatste communicatie hebben we gemeld dat we vanaf deze maandag het reserveren van een baan voor 4 personen weer zouden aanzetten. Echter, zoals velen van jullie reeds hebben gemerkt, bestaat deze mogelijkheid alweer sinds afgelopen weekend. Dit komt door het feit dat de KNLTB vanuit hun zijde een aantal aanpassingen heeft gemaakt in de app, zonder ons hierover te informeren.

De afgelopen paar dagen heeft ook laten zien dat het weer mogen dubbelen, voor een enorme run op baanreserveringen heeft geleid, wat natuurlijk ontzettend positief is.

Tegelijkertijd geeft dit onder de huidige omstandigheden en restricties i.v.m. de avondklok, een uitdaging voor de avonden, gezien er beperkte speeltijd is op deze tijden.

Om e.e.a. in goede banen te leiden en om er voor te zorgen dat er zo veel mogelijk leden in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen spelen, hebben we in overleg met de TC een aantal aanpassingen gemaakt voor de komende weken m.b.t. het reserveren. Wij willen iedereen graag vragen deze regels te volgen, met het doel iedereen de mogelijkheid te geven om een keer in de avond te kunnen spelen, maar ook als respect naar elkaar toe. 

Met ingang vanaf dinsdag 16 maart gelden de volgende aanpassingen:

 • De tijden voor baan 1 en 2 worden tijdelijk aangepast. Op deze manier geeft dit extra mogelijkheden om ook het laatste uur 60 min te spelen i.p.v. 45 min voorheen:
  Baan 1: aanvangstijden zullen gaan starten om kwart voor i.p.v. op de hele uren en wel vanaf 16:45 uur.
  De tijden daarna zullen dus zijn: 16:45 – 17:45, van 17:45 – 18:45, van 18:45 – 19:45 en van 19:45 – 20:45.

  Baan 2: van 16:00 – 18:45 zijn er inhaallessen. Daarna kan de baan gereserveerd worden van 18:45 – 19:45 en van 19:45 – 20:45.
  Baan 3 en 4 blijven ongewijzigd.
 • Overdag en in het weekend zal er wederom de mogelijkheid worden geboden om 2 uur achter elkaar te reserveren, zoals afgelopen jaar.

Daarnaast willen we een ieder graag vragen om zijn/haar medewerking te verlenen t.a.v. de volgende twee punten:

 • Graag uiterlijk 5 minuten voor het einde van de tijd de baan te vegen en daarna direct de baan te verlaten, zodat de leden het uur er na daadwerkelijk kunnen starten op de door hun gereserveerde aanvangstijd. Als de baan niet is gereserveerd voor het daaropvolgende uur, dan kan er worden doorgespeeld op die baan.
 • We hopen dat iedereen zo sportief is om iedereen een mogelijkheid te geven te reserveren, zeker gezien de beperkingen die er momenteel zijn in de avond. We zien tevens dat er momenteel relatief zeer weinig gebruikt wordt gemaakt van de maandag- en vrijdagavonden, iets om zeker ook in het oog te houden en geeft extra mogelijkheden voor een goede spreiding over de diverse dagen.
 • Wij zullen de verdere ontwikkelingen (intern en extern) nauwlettend in de gaten houden en indien gewenst en/of noodzakelijk een volgende update met eventueel benodigde aanpassingen communiceren.  

Het bestuur

 

Nieuws Overzicht