Baanstatus - Bespeelbaarheid tennisbanen

Nu de vorst weer zijn intrede doet en de banen bevroren zijn, komt bij de leden weer de vraag naar boven: "Mag er gespeeld worden vandaag?" Ons topteam Baanonderhoud geeft uitleg...

In z’n algemeenheid kan worden gesteld, dat er op onze banen altijd het gehele jaar door gespeeld kan/mag worden, behalve bij ijzel, dooi en sneeuw. In alle situaties zal moeten worden beoordeeld of het spelen op de banen tot gevaar leidt voor de tennissers. Wanneer buitenbanen onbespeelbaar blijken te zijn, zal dat kenbaar worden gemaakt door de baancommissaris middels meldingen op het park, via de website, de mail en Facebook. Ook zal het reserveringssysteem worden geblokkeerd.
Kale of droge vorst
Kale of droge vorst is voor onze banen geen enkel probleem en het bespelen onder die omstandigheden dus ook niet. Een bevroren tennisbaan kan iets harder aanvoelen, maar bij voldoende vlakheid is bespeling geen probleem.
Rijp
Rijp is witte aanslag die wordt veroorzaakt door het neerslaan en bevriezen van waterdamp in de lucht. Voor de banen is rijp technisch gezien geen probleem. De vezel zal niet afbreken door de aanwezigheid van een dun ijslaagje. Er zal heel goed beoordeeld moeten worden in hoeverre de aanwezige rijp (zeker bij hardnekkige of ruwe rijp) gladheid van het speeloppervlak veroorzaakt. Bij gladheid is er gevaar voor de spelers, dus zullen wij beslissen de baan (tijdelijk) te sluiten.
IJzel
IJzel is eigenlijk niets anders dan regen die bevriest, zodra het in aanraking komt met een bevroren oppervlak. Er vormt zich dan een ijslaag waardoor het oppervlak glad wordt. Bespeling van een beijzelde tennisbaan is niet toegestaan, omdat dit schadelijk is voor de baan en het te gevaarlijk is om te spelen.
Sneeuw
Op een volledig besneeuwde tennisbaan is het niet toegestaan om te spelen. Het heeft namelijk tot gevolg dat de sneeuw in de mat wordt getrapt. De temperatuur hoeft maar licht te stijgen en vervolgens weer te dalen en er vormt zich een ijslaagje. Indien er zich een ijslaag heeft gevormd, mag er zeker niet worden gespeeld.
Opdooi
Opdooi is het verschijnsel wanneer na het intreden van de dooi het dooiwater niet weg kan door een bevroren en water-ondoorlatende ondergrond. Indien bij het dooiproces water op de baan blijft staan, dan duidt dat op een afgesloten ijslaag constructie. Er mag met opdooi dus niet gespeeld worden. Blijft er geen water op de baan staan en is het speeloppervlak verder droog en schoon van sneeuw? Dan kan er in beginsel weer worden gespeeld.

Team Baanonderhoud TVO
 
Nieuws Overzicht