Privéfeesten

Tennis Vereniging Ommoord mag 12 keer per jaar haar clubgebouw verhuren voor privé feestjes.

Als je lid bent van onze vereniging en ons clubgebouw wilt huren, vragen wij je om zelf te zorgen voor gekwalificeerd barpersoneel uit het service-team.

Met twee gekwalificeerde mensen achter de bar kun je het clubhuis huren. De kosten voor de huur, inclusief een vergoeding voor het barpersoneel, bedragen vooralsnog € 100,-. Als  je ook gebruik wilt maken van de banen, kost dat nog eens € 25,- per baan. Baan 1, 2 en 3 kunnen bij gehuurd worden.

De definitieve huur moet nog worden vastgesteld op de ALV.

Als je het clubgebouw wilt huren én je hebt twee mensen geregeld die op jouw feestje de bar bemannen, kun je het aanvraagformulier invullen. Doe dit nauwkeurig, zodat wij weten wat jij precies wilt afnemen en waar wij eventueel met inkoop rekening mee moeten houden.

Naast het aanvraagformulier onderteken je ook het huurcontract. Met dit contract ligt de aansprakelijkheid voor eventuele schade en ongelukken bij jou.  Lees dit contract goed, er staan belangrijke spelregels in!

De ingevulde formulieren kun je opsturen naar privefeesten@tvommoord.nl . De commissaris privéfeesten zal je aanvraag beoordelen, kijken of het feestje niet tegelijkertijd met een activiteit van TVO plaatsvindt en of alles duidelijk is. Als alles goed is wordt de aanvraag goedgekeurd en krijg je hier bericht van. Tevens wordt dan een mededeling op de site geplaatst dat op die datum het clubgebouw voor een privé feest is afgehuurd. Indien er TVO leden van het clubgebouw of de bar gebruik willen maken, kan dat gewoon.

Het barpersoneel zal aan het eind van het feest de bar schoon achterlaten. Het is de bedoeling dat jij zelf het clubhuis schoon maakt na afloop van het feestje.

Als jullie gebruik hebben gemaakt van de keuken, maken jullie deze, eventueel samen met het barpersoneel, ook schoon.

Het barpersoneel sluit af, het is niet de bedoeling dat er nog mensen in het gebouw zijn als het barpersoneel weg is.

Wij gaan ervan uit dat als je je eigen clubgebouw huurt, je er netjes mee omgaat, geen overlast bezorgt en enigszins tijdig weer afsluit, in ieder geval uiterlijk om 01:00 uur.

Veel plezier met je feestje!

Eerstvolgende besloten feest: zondag 22 september

Downloads:

Algemene Informatie Overzicht